• ajvatovica
Svetišta

Svetište Sv. Ivo. 7 km od Jajca, na putu prema Banja Luci, u selu Podmilačje, smještena je gotička crkvica čiji je patron Sv. Ivan Krstitelj. Sagradili su je dubrovački klesari u XV vijeku. Naizgled skromnog izgleda, ali ogromnog značaja, jedno je od najstarih mjesta hodočašća u Bosni. U prilog tome ide i činjenica da je jedna od rijektih koju Turci nisu pretvorili u džamiju. Naime, 23. i 24. juna, na dan sv. Ive, Podmilačje je mjestom hodočašća ljudi svih vjera, pobožnih ili hronično i teško bolesnih koji vjeruju da će na ovom mjestu ozdraviti. Kao naročit vid pokore, vjernici pješače ili čak na koljenima dolaze do crkve.

Ajvatovica. Iako mjesto hodočašća predstavlja drevni Prusac, smješten kod Donjeg Vakufa, mi ćemo Ajvatovicu spomenuti u našem tekstu zbog blizine Jajca. Najveće je i najstarije hodočašće bosanskih muslimana, a obilježava se u čast Ajvaz-dede, turskog misionara koji je u Bosnu stigao sa sultanom Mehmedom el Fatihom 1463. god., da bi širio Islam. Nastanio se u Pruscu u kojem u to vrijeme nije bilo vode i prema predanju se Ajvaz-dedo 40 dana neprekidno molio da poteče voda iz vrela ograđenog stijenom i naposljetku se to i desilo. Zanimljivo je da su molitve za kišu i plodnost bile paganski običaj, a o paganskim korijenima dovišta govori i činjenica da se Dani Ajvatovice ne određuju po hidžretskom kalendaru,već svakog sedmog ponedjeljka po Jurjevu.